+34 971 25 98 60

Títol 

Estudio de la implementación de la Formación Profesional a distancia en las Islas Baleares

Autor

Francisco Ramón Lirola Sabater

Programa de doctorat Tecnologia Educativa
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Directors Adolfina Pérez Garcias
Data de publicació Septembre de 2021
Resum

En el curs legislatiu del 2007-2011, el Ministeri d'Educació dissenya un pla nacional perquè totes les comunitats autònomes puguin accedir a la Formació professional a distància amb tots els recursos tècnics i pedagògics que ofereix el Ministeri per a la seva aplicació en la seva comunitat autònoma.

Aquesta investigació va encaminada a l'anàlisi de la implementació de la Formació Professional a distància a Balears. Per a això, la recollida de les dades necessàries d'aquest treball es concentren en el curs lectiu 2015-2016.
 
L'objectiu general és descriure els elements de qualitat de el model de FPAD i identificar les línies d'intervenció per a la millorar la implementació d'aquesta modalitat a les Balears. Una part important de la investigació, és la valoració de la implementació de la modalitat a distància de la FP.
 
La metodologia aplicada en aquesta investigació es fonamenta en el disseny descriptiu transversal mixt. L'estudi es realitza sobre un total de 15 cicles formatius (grau mitjà i grau superior) que es troben organitzats en 8 centres de referència amb els seus respectius centres de col·laboració a Menorca i Eivissa.
Més informació

IRIE. Tesi Francisco Ramón Lirola Sabater