+34 971 25 98 60

Títol 

Estrategias de evaluación por competencias utilizadas por los docentes en entornos virtuales de aprendizaje en la universidad abuerta para adultos.

Autor

Jovanny María Rodríguez Cabral

Programa de doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Directora Jesús Salinas Ibáñez
Data de defensa 01 de juliol del 2022
Resum La Universitat Oberta per Adults (UAPA) assumeix l'avaluació dels aprenentatges com un procés continu i sistemàtic de diagnòstic, seguiment, valoració i mesurament a què se sotmet el participant, tant de forma individual com grupal, per comprovar els nivells de desenvolupament de les competències cognitives, procedimentals, actitudinals i valors contemplats en el programa corresponent a cada assignatura. Des d'aquesta perspectiva, aquest estudi a través de la Metodologia de l'Disseny busca enfortir el procés d'avaluació per competències en els entorns virtuals d'aprenentatge, proposant i validant estratègies, tècniques, eines tecnològiques i instruments que contribueixin amb el desenvolupament de les pràctiques docents i el model educatiu de la universitat. Els resultats obtinguts van permetre dissenyar una proposta de programa en tres etapes o fases: a) Planificació, el resultat d 'aquesta fase consisteix en el disseny d'una guia docent; b) Implementació; estableix els departaments i directors d'escoles involucrats per garantir l'efectivitat de l'procés mitjançant acompanyament i seguiment; c) Avaluació de l'avaluació, s'especifiquen els tipus d'avaluació que facilitin la valoració de l'efectivitat i impacte de l'procés d'avaluació en els entorns virtuals d'aprenentatge.
Enllaç

IRIE. Jovanny María Rodríguez Cabral