+34 971 25 98 60

 

Títol 

Modelo de formación para el desarrollo de competencias digitales en docentes de una universidad del nororiente colombiano

Autor

Mónica Andrea Mantilla Contreras

Programa de doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Directora Santos Urbina Ramírez
Data de defensa 9 de febrer de 2023
Resum

El treball es proposa l’elaboració d’un model de formació en competències digitals en docents que n’afavoreixi el desenvolupament professional i que respongui als prinicipis rectors que s’indiquen des dels referents nacionals de Colòmbia. Així mateix, també es pretén la identificació de les necessitats de qualificació per a una integració adequada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en les pràctiques pedagògiques.

Aquesta tasca implica valorar els cursos i l’assessoria que ofereix el campus virtual als seus docents sota un enfocament postpositivista, centrat en la mirada qualitativa i quantitativa. Es va anar consolidant en un model enriquit des del prisma de la Investigació Basada en Disseny (IBD). Així, des de l’aplicació d’una rúbrica es reconeix la percepció sobre la competència digital i entrevistes semiestructurades a docents de pregrau i se’n determinen les habilitats i dificultats, que també necessiten ser ateses per aconseguir l’empoderament amb les TIC a les pràctiques educatives.

A partir de les troballes es dissenya un pla de formació que es refina cada semestre, fins arribar a convertir-se en un model de qualificació en competències digitals docents per a la institució.

Més informació

IRIE. Tesi Mónica Andrea Mantilla Contreras (pendent)