+34 971 25 98 60

 

Llibre en PDF

Sandra Sedano Colom, per part de l’ajuntament de Calvià, i Lluís Ballester Brage, col·laborador del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de l’IRIE, són els responsables d’aquest estudi, que completa un equip format també per Albert Cabellos, Gracia M. Fornieles, Mònica Gelabert i Noemí Gelabert.

L’edició és iniciativa de l’ajuntament de Calvià, a Mallorca, i ofereix un diagnòstic a partir d’una visió detallada dels coneixements dels joves escolars del municipi. S’han fet 220 enquestes vàlides i entrevistes directes a estudiants de la darrera etapa de primària (10-12 anys); alumnat d‘ESO, Batxillerat i cicles formatius (entre 12 i 18 anys); pares mares i professionals del sistema educatiu.

L’objectiu darrer és ampliar el treball en valors igualitaris i l’educació afectivosexual en tots els nivells educatius, a fi de prevenir i erradicar la violència masclista.

Pubertat i adolescència suposen un repte important per als joves, que experimenten un seguit de canvis importants en el seu físic i també en les seves emocions i relacions, que sovint els ocasionen conflictes i els fan replantejar-se temes que fins aleshores pensaven inqüestionables.

La Subcomissió de Prevenció de les Violències Masclistes del consistori va detectar la urgència d’elaborar un pla de coeducació afectiva i sexual que donàs resposta a allò que l’alumnat, el professorat, les famílies i la ciutadania de Calvià en general demanaven.

L’estudi s’ha centrat en els objectius següents:

  • Tenir un diagnòstic de les necessitats del conjunt del municipi de Calvià i tots els seus nuclis de població
  • Identificar les dificultats, amenaces, forces i oportunitats en l’àmbit de l’educació afectiva i sexual
  • Proposar línies estratègiques i orientacions per desenvolupar un pla d’actuació a curt termini, per als propers tres o quatre anys, que inclogui accions de millora dels programes vigents i iniciatives noves, a partir de les conclusions del diagnòstic.

 

A continuació es pot consultar una presentació amb els principals resultats de l'estudi.

Compartir xarxes socials