+34 971 25 98 60

Estudi sobre l’opinió de les famílies sobre la semipresencialitat. Segon trimestre 2020-21

La Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Mallorca(FAPA) acaba de fer públics els resultats de la segona edició de l’enquesta a les famílies que ja varenn realitzar després del primer trimestre, a fi de conèixer com valoren la semipresencialitat les famílies dels alumnes.

L’informe que presenten ara, elaborat pel grup de recerca Educació i Cuiutadania, de l’IRIE, recull els resultats del segon trimestre i valora l’evolució de la situació, en recull les dades més significatives i llança propostes de futur.

Un 54,8% de les famílies que han conformat la mostra té estudis universitaris o superiors i només un un 15% viuen una situació d’atur o ERTO.

Altres factors que s’han valorat són l’estat d’ànim d’alumnes i famílies, el cas particular d’alumnes amb necessitats educatives especials, els resultats acadèmics fruit d’aquesta situació, etc.

Quant als resultats, s’observa la recuperació del paper de la família en l’educació d’infants i joves, en contraposició a la tendència dels anys previs a la pandèmia. A més...« les dades confirmen de manera clara la incapacitat de l’ensenyament remot de suplir, amb uns mínims de qualitat, l’espai de trobada entre el professorat i l’alumnat com a element central del procés d’ensenyament-aprenentatge, ni de pal·liar els seus efectes negatius sobre l’alumnat, tant a nivell emocional com acadèmic»

INFORME COMPLET

Infografia 1

Infografia 2

Infografia 3